[ EN ]:
The phygital series is a collection of biomorphic sculptures depicting a self-organizing progression through five distinct states, with intricate beauty of lifelike phenomena. It reflects the concept Tertium quid, an uncanny presence of hybridities.

Exhibition at @southernswedendesigndays
Malmö, Sweden

Project by Mixanthropy
(in collaboration with Jingbei Zheng)

[ SV ]:
In-between Emergence är en samling biomorfiska skulpturer som skildrar en självorganiserande progression genom fem distinkta tillstånd, med intrikat skönhet och livliga fenomen. Den återspeglar begreppet "Tertium quid", en gåtfull närvaro av hybriditeter.